Take It Easy

Walkenbach John:

MS Excel 2000 – Programování ve VBA (VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS)

Dnes je převážná část kopií Excelu prodávána jako součást balíku MS Office. Největším tématem současnosti je spolupráce aplikací, neboli používání dvou či více aplikací současně. Je zřejmou výhodou, když dva nebo více programů mohou navzájem komunikovat. Excel stojí v čele tohoto trendu. Pokud si „vypilujete“ své dovednosti práce ve VBA v Excelu, budete moci své znalosti dobře využít i v ostatních aplikacích – stačí si jen prostudovat objektový model té které aplikace a můžete začít pracovat.