Take It Easy

Životem prověřená moudra

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech.

----------------------------------------------------------------------------

Dokážete-li být za všech okolností sám sebou, jste osobnost. Nebo idiot.

---------------------------------

Intelekt je nástroj, s jehož pomocí zjišťujeme, že nemá žádný smysl vůbec něco dělat.

---------------------------------

Dobrý úsudek si vytvoříme díky špatné zkušenosti. Zkušenost nabudeme díky špatnému úsudku.

---------------------------------

Darovanému koni nekoukej na zuby, ale zkontroluj si, jestli se jinde v jeho útrobách neskrývají řečtí vojáci.

---------------------------------

Život je choroba, která se přenáší pohlavním stykem a na kterou se umírá.

---------------------------------

Nejdražší zkušenosti získáváme se svými nejdražšími.

---------------------------------

Nejlepší bezpečnostní zařízení v autě je policista ve zpětném zrcátku.

---------------------------------

Hradby Jericha se zřítily, když zazněly trouby. Proto pozor, ozývá-li se trouba.

---------------------------------

Kdo mluví o lásce k práci, buď nikdy nemiloval, nebo neví, co je to práce.

---------------------------------

K čemu nemáme dnes dost odvahy, k tomu zítra nebudeme mít dost sil.

---------------------------------

Některé lásky končí manželstvím, některé manželstvím končí.

---------------------------------

Je-li jediným tvým nářadím kladivo, začnou všechny tvé problémy vypadat jako hřebíky.

---------------------------------

Nejzajímavější informace přicházejí od dětí, protože ty řeknou všechno, co vědí, a potom zmlknou.

---------------------------------

Když se pustíte, třeba zjistíte, že vás nic nedrží.

---------------------------------

Společnost jde ke dnu, když jde dno nahoru.

---------------------------------

Optimisté nás zahánějí do pesimismu, protože se jejich předpovědi téměř nikdy nevyplní.

---------------------------------

To, co můžeme udělat kdykoliv, obyčejně neuděláme nikdy.

---------------------------------

Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby mělo možnost omezit moc omezenců.

---------------------------------

Pozor na polopravdy. Můžete být v té špatné polovině.

---------------------------------

Oženit se proto, že ji milujete – to je omluva, nikoliv důvod.

---------------------------------

Cesta civilizace je dlážděna daňovými výměry.

---------------------------------

Člověka to znechutí – znáte všechny odpovědi, ale nikdo se nenamáhá zeptat se Vás.

---------------------------------

Nikdy neposuzujme člověka podle jeho známých a přátel. Jidáš je měl přece bezúhonné.

---------------------------------

Problémy přicházejí v řadě za sebou. Při zvláště příznivých okolnostech i v dvojstupech.

---------------------------------

Člověk se narodí nahý, mokrý a hladový. Pak se věci začnou zhoršovat.

---------------------------------

Pakliže člověk zvítězí nad vlastní blbostí, je vítězem nebo poraženým?

---------------------------------

Rozum je jediný dar, který příroda pravděpodobně rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo.

---------------------------------

Člověk, který měl smůlu, má skoro vždycky štěstí, že nedopadl ještě hůř.

---------------------------------

Jestliže si udržuješ klid, když všichni ostatní ztrácí hlavu, je to tím, že jsi nepochopil podstatu problému.

---------------------------------

Jsou-li všichni odborníci zajedno, je na místě opatrnost.

---------------------------------

Přesýpací hodiny neupomínají jen na rychlý úprk času, nýbrž také na prach, v nějž se jednou rozpadneme.

---------------------------------                            :-/